Дэлхийн Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хоёрдугаар чуулга уулзалт

Хэвлэх
PDF

Дэлхийн Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хоёрдугаар чуулга уулзалт
Монгол Улсын хөгжлийн гарцыг хамтдаа гаргацгаая!

Эрдэм – Хөгжил – Дэвшил

Хэзээ: 2017 оны 3 сарын 1- 5нд
Хаана: Eaglewood Resort & Spa
Хаяг: 1401 Nordic Road, Itasca, IL 60143
Нисэх буудлын нэр: O’Hare International Airport

Дэлгэрэнгүй...

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Хэвлэх
PDF

Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Сан (МЭХС) нь 3 жил тутамд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн (ТУЗ) гишүүдийг сонгон бүрдүүлэлт явуулан Монгол удирдагч эмэгтэйчүүдийн дунд нээлттэй сонгууль явуулдаг билээ. Сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүд нь эмэгтэйчүүдийн нийгэм, эдийн засгийн байр суурийг дээшлүүлэн мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг бүрдүүлэх болон өөрийн үнэлэмжийг бий болгоход туслах зорилготойгоор ажилладаг юм.

Төлөөлөн Удирдаx зөвлөлийн нэр дэвшигч нь өөрийн салбарт амжилт гаргасан, нийгэмд нэр хүндтэй, санхүүгийн хувьд бие даасан шинж төрхтэй Монгол эмэгтэй байдаг ба нийгэмд үлгэр жишээ үзүүлэх арвин туршлагыг хуримтлуулсан байдаг юм.

МЭХСангийн Танилцуулга

Хандив

Эмэгтэй Таны Хөгжил

empower women
Оролцоо, Дэвшилт, Боломж

Арга хэмжээ

Өнгөрсөн сар 3 сар 2019 Дараа сар
Н Д М Л П Б Б
week 9 1 2
week 10 3 4 5 6 7 8 9
week 11 10 11 12 13 14 15 16
week 12 17 18 19 20 21 22 23
week 13 24 25 26 27 28 29 30
week 14 31

Спорт, эрүүл мэнд

sport & health
Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс

Боловсрол

education
Мэдлэг хэн ч хулгайлж үл чадам хүчтэй

Урлаг Соёл

art & culture
Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг шийдлүүд

Хоол, хүнс тэжээл

art & culture
Эрүүл биед саруул ухаан оршино