Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Хэвлэх
PDF

Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Сан (МЭХС) нь 3 жил тутамд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн (ТУЗ) гишүүдийг сонгон бүрдүүлэлт явуулан Монгол удирдагч эмэгтэйчүүдийн дунд нээлттэй сонгууль явуулдаг билээ. Сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүд нь эмэгтэйчүүдийн нийгэм, эдийн засгийн байр суурийг дээшлүүлэн мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг бүрдүүлэх болон өөрийн үнэлэмжийг бий болгоход туслах зорилготойгоор ажилладаг юм.

Төлөөлөн Удирдаx зөвлөлийн нэр дэвшигч нь өөрийн салбарт амжилт гаргасан, нийгэмд нэр хүндтэй, санхүүгийн хувьд бие даасан шинж төрхтэй Монгол эмэгтэй байдаг ба нийгэмд үлгэр жишээ үзүүлэх арвин туршлагыг хуримтлуулсан байдаг юм.

Спорт, эрүүл мэнд

sport & health
Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс

Боловсрол

education
Мэдлэг хэн ч хулгайлж үл чадам хүчтэй

Урлаг Соёл

art & culture
Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг шийдлүүд

Хоол, хүнс тэжээл

art & culture
Эрүүл биед саруул ухаан оршино