2012 оны чуулга уузлантанд мэргэжлээрээ ажиллаж буй эмч, доктор профессорууд, Монголын нэр бүхий урлагийн гавьяатууд, Америк даxь Монгол сургуулиудын захирлууд, бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд, Америкт хэвлэгдсэн номын зохиолч,  Америк даxь Монгол төрийн бус байгууллагуудын тэргүүлэгчид гэх мэт 200 гаруй чадварлаг эмэгтэйчүүд оролцсон билээ.

 

"Эмэгтэй Таны Хөгжил" АНХДУГААР ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ

"Гайхамшигт Чикаго" Анхдугаар Тойрон Аялал

Нээлтийн Бичлэг 

 

Хаалтын Бичлэг

 

Мэдээллийн Ивээн Тэтгэгчид 

 

Спорт, эрүүл мэнд

sport & health
Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс

Боловсрол

education
Мэдлэг хэн ч хулгайлж үл чадам хүчтэй

Хоол, хүнс тэжээл

art & culture
Эрүүл биед саруул ухаан оршино