Mongolian Women's Development Foundation

Хаяг:
870 E Higgins Rd
Suite 145
Schaumburg, IL 60173
Утас: (402) 206-7362
Факс: (855) 208-9567
http://www.monwdf.org

Спорт, эрүүл мэнд

sport & health
Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс

Боловсрол

education
Мэдлэг хэн ч хулгайлж үл чадам хүчтэй

Урлаг Соёл

art & culture
Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг шийдлүүд

Хоол, хүнс тэжээл

art & culture
Эрүүл биед саруул ухаан оршино