Урлаг Соёл

art

"Соёл урлаг " эмэгтэйчүүдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж, бусад соёл иргэншилтэй танилцуулан, даяарчлалын талаарх үзэл бодлыг хөгжүүлэн шинэлэг санааг өгөх,

"Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг шийдлүүд"

Урлаг Соёл

Хэвлэх
PDF

Удахгүй гарна...

Спорт, эрүүл мэнд

sport & health
Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс

Боловсрол

education
Мэдлэг хэн ч хулгайлж үл чадам хүчтэй

Урлаг Соёл

art & culture
Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг шийдлүүд

Хоол, хүнс тэжээл

art & culture
Эрүүл биед саруул ухаан оршино