Үүрэг

Хэвлэх
PDF

Бидний үүрэг эмэгтэйчүүдийг дараах таван төрөлд амжилт гаргахад туслах:

Бие бялдарын хөгжил:
•    Спорт, эрүүл мэнд – спортын арга хэмжээгээр дамжуулан эмэгтэйчүүдийн бие бялдарыг хөгжүүлж, эрүүл чийрэг идэвхитэй амьдралыг нэмэгдүүлэн, спортын амжилт гаргахад туслах
“Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс”
•    Хоол, хүнс тэжээл – эрүүл хооллолтыг суртачилан, хэрэгцээт амин дэмийн талаархь мэдлэгийг дээшлүүлж, биеийн эсэргүүцэлийг хамгаалахад туслах
“Эрүүл биед саруул ухаан оршино”

Оюун ухааны хөгжил:
•    Боловсрол –  өөрийн оюун ухааны дээд түвшиндээ хүрэхэд туслах
“Mэдлэг – xэн ч хулгайлж үл чадам хүч чадал”
•    Соёл урлаг – бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэж өөр янзын соёл иргэншилтэй танилцуулан даярчилалыг тусгасан шинэ үзэл бодолыг бий болгох
“Бүтээлч сэтгэлгээ, Шинэлэг шийдэлүүд”  
•   Эмэгтэй Таны Хөгжил – өөдрөг үзэлийг түгээн эмэгтэйн хэрэгцээ сонирхолын дагуух орчинг бий болгоход туслах ба түүний амьдралаа дээшилүүлэх сонголтыг нэмэгдүүлэх
“Оролцоо, Дэвшилт, Боломж”

Спорт, эрүүл мэнд

sport & health
Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс

Боловсрол

education
Мэдлэг хэн ч хулгайлж үл чадам хүчтэй

Урлаг Соёл

art & culture
Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг шийдлүүд

Хоол, хүнс тэжээл

art & culture
Эрүүл биед саруул ухаан оршино