Зорилго

Хэвлэх
PDF

Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Сангийн алсын хараа нь Эмэгтэйчүүдийн нийгэм, эдийн засгийн байр суурийг дээшлүүлэн мэдлэг чадварыг нь хөгжүүлэх, эрүүл амьдралын хэв маягийг бүрдүүлэх, өөрийгөө эрхэмлэх үнэлэмжийг бий болгоход туслахад оршино.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Сан нь эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх, амжилтанд хүргэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор таван чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна.

Спорт, эрүүл мэнд

sport & health
Идэвхитэй амьдрал, Золбоотой хүмүүс

Боловсрол

education
Мэдлэг хэн ч хулгайлж үл чадам хүчтэй

Урлаг Соёл

art & culture
Бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг шийдлүүд

Хоол, хүнс тэжээл

art & culture
Эрүүл биед саруул ухаан оршино